Latest News

Kesatuan Pekerja-Pekerja Perkeranian Pos Malaysia Berhad Semenanjung Malaysia (UPCW)

Kesatuan Pekerja-Pekerja Perkeranian Pos Malaysia Berhad Semenanjung Malaysia (UPCW) ditubuhkan pada tahun 1960. Kesatuan tersebut menerima kerani, operator komputer, operator mesin atau penaip di Pos Malaysia Berhad sebagai anggotanya. … Read More >Kesatuan Pekerja-Pekerja Perkeranian Pos Malaysia Berhad Semenanjung Malaysia (UPCW)

LLRC Bulletin : Freedom of Association Makes Unions Stronger Ever

LLRC has published a bulletin titled “Freedom of Association Makes Unions Stronger Ever” to explain that why Malaysian workers should support the Trade Union (Amendment) Bill 2022. … Read More >LLRC Bulletin : Freedom of Association Makes Unions Stronger Ever

Buletin LLRC : Kebebasan Berpersatuan Memperkasakan Kesatuan

LLRC menerbitkan satu buletin bertajuk “Kebebasan Berpersatuan Memperkasakan Kesatuan” untuk menerangkan kenapa pekerja-pekerja di Malaysia harus memberi sokongan kepada RUU Kesatuan Sekerja 2022 … Read More >Buletin LLRC : Kebebasan Berpersatuan Memperkasakan Kesatuan