Gabungan Kesatuan Pekerja-Pekerja Dalam Perkhidmatan Kerani Dan Bersekutu Kerajaan (AUEGCAS)

Gabungan Kesatuan Pekerja-Pekerja Dalam Perkhidmatan Kerani Dan Bersekutu Kerajaan (AUEGCAS) mewakili kerani-kerani dan pekerja-pekerja bersekutu di perkhidmatan awam persekutuan dan negeri-negeri. … Read More >Gabungan Kesatuan Pekerja-Pekerja Dalam Perkhidmatan Kerani Dan Bersekutu Kerajaan (AUEGCAS)

Amalgamated Union of Employees in Government Clerical and Allied Services (AUEGCAS)

Amalgamated Union of Employees in Government Clerical and Allied Services (AUEGCAS) represents clerical workers in Malaysian public service in both federal and state governments. … Read More >Amalgamated Union of Employees in Government Clerical and Allied Services (AUEGCAS)