Gabungan Kesatuan Pekerja-Pekerja Dalam Perkhidmatan Kerani Dan Bersekutu Kerajaan (AUEGCAS)

Gabungan Kesatuan Pekerja-Pekerja Dalam Perkhidmatan Kerani Dan Bersekutu Kerajaan (AUEGCAS) mewakili kerani-kerani dan pekerja-pekerja bersekutu di perkhidmatan awam persekutuan dan negeri-negeri. … Read More >Gabungan Kesatuan Pekerja-Pekerja Dalam Perkhidmatan Kerani Dan Bersekutu Kerajaan (AUEGCAS)

Amalgamated Union of Employees in Government Clerical and Allied Services (AUEGCAS)

Amalgamated Union of Employees in Government Clerical and Allied Services (AUEGCAS) represents clerical workers in Malaysian public service in both federal and state governments. … Read More >Amalgamated Union of Employees in Government Clerical and Allied Services (AUEGCAS)

Kesatuan Pekerja-Pekerja Perkeranian Pos Malaysia Berhad Semenanjung Malaysia (UPCW)

Kesatuan Pekerja-Pekerja Perkeranian Pos Malaysia Berhad Semenanjung Malaysia (UPCW) ditubuhkan pada tahun 1960. Kesatuan tersebut menerima kerani, operator komputer, operator mesin atau penaip di Pos Malaysia Berhad sebagai anggotanya. … Read More >Kesatuan Pekerja-Pekerja Perkeranian Pos Malaysia Berhad Semenanjung Malaysia (UPCW)