Understanding Electronics Industry Employees Union Peninsular Malaysia Western Region

Bruno Periera, the general secretary of Malaysia’s Electronics Industry Employees Union Peninsular Malaysia Western Region (EIEUWR), gives a short explanation of the union. … Read More >Understanding Electronics Industry Employees Union Peninsular Malaysia Western Region

Apa itu Kesatuan Kebangsaan Pekerja-Pekerja Perusahaan Alat-Alat Pengangkutan Dan Sekutu (NUTEAIW)?

N. Gopal Kishnam, setiausaha agung Kesatuan Kebangsaan Pekerja-Pekerja Perusahaan Alat-Alat Pengangkutan Dan Sekutu (NUTEAIW), menerangkan apa itu NUTEAIW dalam masa satu minit. … Read More >Apa itu Kesatuan Kebangsaan Pekerja-Pekerja Perusahaan Alat-Alat Pengangkutan Dan Sekutu (NUTEAIW)?

[Video] Pekerja, Kesatuan dan Industri Elektronik

Saudara Mohd Salleh, setiausaha eksekutif Kesatuan Sekerja Industri Elektronik Wilayah Selatan Semenanjung Malaysia (KSIEWSSM) menerangkan makna hari buruh 1 Mei, perjuangan kesatuan sekerja sedunia, dan halangan pembentukan kesatuan kebangsaan industri elektronik oleh kerajaan Malaysia. … Read More >[Video] Pekerja, Kesatuan dan Industri Elektronik