[PS] Dialog segera mengenai pelaksanaan kebebasan berpersatuan sebelum bacaan kedua Rang Undang-undang Kesatuan Sekerja 2022

Kenyataan Media oleh Gabungan Reformasi Undang-undang Perburuhan pada 16 Jun 2022 di Shah Alam

Gabungan Reformasi Undang-undang Perburuhan mengambil perhatian tentang rasa tidak puas hati dan kebimbangan di kalangan beberapa kesatuan sekerja mengenai hasrat kerajaan untuk melaksanakan kebebasan berpersatuan di tempat kerja, terutamanya membenarkan lebih daripada satu kesatuan sekerja ditubuhkan di tempat kerja.

Rang Undang-undang Kesatuan Sekerja 2022 akan dibentangkan untuk bacaan kali kedua di parlimen pada Julai 2022. Cadangan pemadaman seksyen 12(2), jika diluluskan di parlimen, akan menghapuskan kuasa Ketua Pengarah untuk menolak pendaftaran kesatuan sekerja jika terdapat wujudnya kesatuan sekerja dan dia berpuas hati bahawa kesatuan sekerja terdaftar tersebut bukan untuk kepentingan pekerja.

Secara ringkasnya, jika ia dilaksanakan, pekerja di mana-mana tempat kerja dengan bebas boleh menubuhkan dan menyertai kesatuan sekerja pilihan mereka, iaitu prinsip utama Konvensyen 87 Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO) mengenai Kebebasan Berpersatuan dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi.

Sejak 1970-an, Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC) telah pun menyeru kerajaan untuk meratifikasi Konvensyen 87 ILO 1971 dan berkempen tanpa henti untuk pelaksanaan kebebasan berpersatuan. Simposium LLRC mengenai kebebasan berpersatuan pada September 2019 juga meluluskan satu resolusi untuk menggesa kerajaan untuk meratifikasi Konvensyen 87 ILO.

Konfederasi Kesatuan Sekerja Antarabangsa (ITUC), yang mana MTUC adalah ahli gabungannya, secara konsisten menggesa kerajaan Malaysia meratifikasi Konvensyen 87 ILO. Perkara 10(1)(c) Perlembagaan Persekutuan Malaysia juga menjamin setiap warganegara berhak untuk menubuhkan persatuan.

Akta Kesatuan Sekerja 1959 semasa sangat menyekat hak pekerja untuk menyertai kesatuan sekerja pilihan mereka. Ini mengakibatkan jumlah anggota kesatuan dan liputan perundingan kolektif yang sangat rendah di Malaysia. Kurang daripada 2% dilindungi oleh perjanjian kolektif. Keseluruhan pindaan yang dicadangkan sebenarnya memberi peluang besar untuk menyusun lebih kurang 94% pekerja yang tidak diwakili oleh mana-mana kesatuan.

Walau bagaimanapun, Akta Kesatuan Sekerja yang menyekat dan menindas pergerakan buruh menyebabkan ketidakpercayaan antara kesatuan sekerja terhadap kerajaan. Setiap langkah baru untuk meminda Akta Kesatuan Sekerja 1959 akan dilihat sebagai cubaan untuk melemahkan atau memusnahkan kesatuan sekerja. Sebab itu banyak kesatuan sekerja melihat pelaksanaan kebebasan berpersatuan akan memusnahkan kesatuan sekerja dan menghakis perpaduan dan perpaduan pekerja.

LLRC menggesa Kementerian Sumber Manusia (MOHR) mengadakan dialog segera dengan kesatuan-kesatuan sekerja sebelum bacaan kali kedua Rang Undang-undang Kesatuan Sekerja 2022 untuk membina semula kepercayaan antara kesatuan sekerja dan kerajaan. Proses demokrasi secara musyawarah harus diguna pakai untuk membuat suara kesatuan sekerja didengari oleh kerajaan.

Kami amat berharap penyelesaian yang baik dapat dicapai, dan kesatuan sekerja kekal bersatu untuk masa depan yang progresif yang dibayangkan oleh pemimpin MTUC yang berpandangan jauh sejak 1970-an.

N. Gopal Kishnam

Pengerusi

Gabungan Reformasi Undang-Undang Perburuhan