Kesatuan Kebangsaan Pekerja-Pekerja Syarikat-Syarikat Pembuat Keluaran Getah (NUECMRP)

Kesatuan menyediakan latihan-latihan kepada ahli-ahli dari masa ke semasa. Pada tahun 2018, latihan-latihan seperti pembangunan kesatuan, organisasi kesatuan dan perundingan perjanjian kolektif telah dijalankan. … Read More >Kesatuan Kebangsaan Pekerja-Pekerja Syarikat-Syarikat Pembuat Keluaran Getah (NUECMRP)