[Quick Glance] Kesatuan Percantuman Pekerja-pekerja Tenaga Nasional Berhad (KPPPTNB)

Kesatuan Percantuman Pekerja-Pekerja Tenaga Nasional Berhad (KPPPTNB) mewakili beberapa ribu orang pekerja di syarikat elektrik kebangsaan ini di semenanjung Malaysia. … Read More >[Quick Glance] Kesatuan Percantuman Pekerja-pekerja Tenaga Nasional Berhad (KPPPTNB)