Kesatuan Kebangsaan Pekerja-Pekerja Syarikat-Syarikat Pembuat Keluaran Getah (NUECMRP)

Kesatuan menyediakan latihan-latihan kepada ahli-ahli dari masa ke semasa. Pada tahun 2018, latihan-latihan seperti pembangunan kesatuan, organisasi kesatuan dan perundingan perjanjian kolektif telah dijalankan. … Read More >Kesatuan Kebangsaan Pekerja-Pekerja Syarikat-Syarikat Pembuat Keluaran Getah (NUECMRP)

National Union of Employees in Companies Manufacturing Rubber Products (NUECMRP)

The National Union of Employees in Companies Manufacturing Rubber Products (NUECMRP) was founded in 1962. It was started by a group of workers at Linatex Rubber Products Sdn Bhd in Batu Caves, Kuala Lumpur. The company was later renamed as Weir Minerals Malaysia Linatex Rubber Products Sdn Bhd. … Read More >National Union of Employees in Companies Manufacturing Rubber Products (NUECMRP)