Kesatuan Pekerja-Pekerja Pembuatan Kertas dan Produk Kertas (PPPMEU)

Kesatuan Pekerja-Pekerja Pembuatan Kertas dan Produk Kertas (PPPMEU) ditubuhkan oleh pekerja-pekerja kilang kertas pada tahun 1964. Ia bermula dengan satu atau dua kilang kertas pada ketika tersebut, selepas itu mereka terus mengorganisasi pekerja-pekerja di kilang kertas lain. … Read More >Kesatuan Pekerja-Pekerja Pembuatan Kertas dan Produk Kertas (PPPMEU)