Kesatuan Pekerja-Pekerja Perkeranian Pos Malaysia Berhad Semenanjung Malaysia (UPCW)

Kesatuan Pekerja-Pekerja Perkeranian Pos Malaysia Berhad Semenanjung Malaysia (UPCW) ditubuhkan pada tahun 1960. Kesatuan tersebut menerima kerani, operator komputer, operator mesin atau penaip di Pos Malaysia Berhad sebagai anggotanya. … Read More >Kesatuan Pekerja-Pekerja Perkeranian Pos Malaysia Berhad Semenanjung Malaysia (UPCW)